அரியலூர் தொகுதி மரக்கன்று மற்றும் பனை விதையை நடுதல்

77

அரியலூர் தொகுதி தா.பழூர் மேற்கு ஒன்றியம் பெருமாள் தீயனூர் கிளையின் சார்பில் 22-11-2020 அன்று அரச, ஆல மரக்கன்றுகள் மற்றும் ஏரியை சுற்றி 200 பனை விதைகள் நடப்பட்டன.