அண்ணா நகர் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு

118

அண்ணாநகர் தொகுதி சார்பாக நவம்பர் மாதத்திற்கான  தொகுதி கலந்தாய்வு  மாலை 5.00 மணிக்கு தொடங்கி 8.00 மணிக்கு நிறைவுபெற்றது. இதில் வேட்பாளர் பரிந்துரை மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டது.