வேளச்சேரி தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

59

நாம் தமிழர் கட்சி, வேளச்சேரி தொகுதி, சார்பாக தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை மாநிலம் தழுவிய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.