விழுப்புரம் தொகுதி- ஐயா APJ அப்துல் கலாம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

19

15-10-2020, அறிவியலின் அடையாளம் ஐயா APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவைப் போற்றினோம். ஐயா பிறந்தநாள் அன்று 10க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யப்பட்டது