வாணியம்பாடி – மரக்கன்று நடுதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை

16

வாணியம்பாடி தொகுதி சிக்கனாங்குப்பம் ஊராட்சியில் நாட்டு மரக்கன்றுகள் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றன.