மடத்துக்குளம் தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

39

மடத்துக்குளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 2/10/2020 அன்று முதல் 4/10/2020 வரைதகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை மாநில அளவில் முன்னெடுத்த உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா நடைபெற்றது.