பெரம்பூர் தொகுதி-காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

24

நாம் தமிழர் கட்சி, பெரம்பூர் தொகுதி சார்பாக 2/10/2020 காலை 11 மணிக்கு பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
அதன் ஊடாக ஏரிக்கரை, வியாசர்பாடி, 45 ஆவது வட்டம் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.