புதுக்கோட்டை தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

11

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி கறம்பக்குடி மேற்கு ஒன்றியம் மற்றும் புதுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக 7 இடங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்வு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.