புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

27

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வடக்கு ஒன்றியம் ஆதனக்கோட்டையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது