பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி- பனைவிதை நடும் திருவிழா

22

பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 04/10/2020 தொகுதி முழுவதும் பனைவிதை நடும் திருவிழா நடைபெற்றது