பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி-கலந்தாய்வு கூட்டம்

24

04/10/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் சுவாமிமலையில் உள்ள அன்னை இல்லத்தில் நடைபெற்றது.