பத்மநாபபுரம் தொகுதி -பனைத்திருவிழா

15

நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 10 லட்சம் பனைவிதைகள் விதைக்கும் பனைத்திருவிழாவை முன்னிட்டு 04-10-2020 அன்று பத்மநாபபுரம் தொகுதி கோதநல்லூர் பேரூரில் பனைவிதைகள் விதைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.