பத்மநாபபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

48

பத்மநாபபுரம் தொகுதி காட்டாத்துறை ஊராட்சி 6 -வது வார்டு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது.