பத்மநாபபுரம் – கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு

19

மாநில ஆன்றோர் அவைய செயலாளர் ஐயா பத்மநாபன் அவர்களுக்கும் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா சாகுல் அமீது அவர்களுக்கும் கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு குலசேகரம் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.