நிலக்கோட்டை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

28

திண்டுக்கல் நடுவண் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி நிலக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம் குல்லலக்குண்டு ஊராட்சி பொட்டி செட்டி பெட்டியில்  02/10/2020  அன்று காலை 11 மணி முதல் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.