தொப்பம்பட்டி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

16

இன்று நாம் தமிழர் கட்சி தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் பொருளூர் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது