தூத்துக்குடி – பாசறை கட்டமைப்பை உருவாக்குவது குறித்து

14

அனைத்து பாசறை கட்டமைபை மீண்டும் உருவாக்க நடுவன் மாவட்ட செயலாளர் வேல்ராஜ் தலைமையில் தொகுதி செயலாளர் வி.தாமஸ் அவர்கள் முன்னிலையில், அனைத்து பாசறையும் இயங்க அனுமதி வழங்குவது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்ற பட்டது.