துறைமுக தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

11/10/2020 அன்று துறைமுகத் தொகுதியில் 60 மற்றும் 55 வட்டங்கள் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. சுமார் 75 புதிய உறுப்பினர்கள் இணைந்துள்ளனர்.