திருப்பத்தூர் தொகுதி -கலந்தாய்வு கூட்டம்

18

திருப்பத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மாதந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் 10.10.2020 அன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெற்றது.