திருத்தணி – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

233

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு, பள்ளிப்பட்டு வட்டம், கீச்சலம் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடை பெற்றது