திருச்சி கிழக்கு தொகுதி-உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

32

04.10.2020 அன்று  திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட 19-வது வட்டத்திலும் தேவதானம் பகுதியிலும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது