திண்டுக்கல் – கலந்தாய்வு கூட்டம்

25

தாய்த்தமிழ் உறவுகளுக்கு மதிய வணக்கம் 11.30 மணி அளவில் கட்சியின் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.