திட்டக்குடி தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

322

30/09/2020 ரெட்டாக்குறிச்சி
திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி
மங்களூர் ஒன்றியத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது.