செஞ்சி – கிழக்கு ஒன்றியத்தில் அணையேரி ஊராட்சியில் புலிக்கொடி ஏற்றம்.

59

செஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அணையேரி ஊராட்சியில் இன்று வெற்றிகரமாக புலிக்கொடி ஏற்றம் நடைபெற்றது.