செங்கல்பட்டு தொகுதி – கர்மவீரர் ஐயா காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

9

செங்கல்பட்டு தொகுதியின்அனைத்து பகுதிகளிலும், கர்ம வீரர் ஐயா காமராசர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு, அவருக்கு புகழஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்வில் பங்கெடுத்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துகள்.