சங்கரன் கோயில் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

41

04/10/2020 ஞாயிறு அன்று
தகவல் தொழில் நுட்ப பாசறை சார்பாக சங்கரன்கோவில் நகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திகடலூர் தொகுதி – நடுவண் நகரம் முன்னெடுப்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் முக கவசம் வழங்கும் திருவிழா
அடுத்த செய்திபூம்புகார் தொகுதி – பனை விதை நடு விழா