கோவில்பட்டி தொகுதி – பனைவிதை நடுதல்

27

கோவில்பட்டிதொகுதி – கயத்தார் ஒன்றியம் , அகிலாண்டபுரம் ஊராட்சி , கரிசல் குளம் கிராமத்தில் உள்ள கண்மாயில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 18.10.2020 அன்று பனை விதைகள் நடப்பட்டது.