கொடியேற்றும் விழா-பெரம்பூர் தொகுதி

34

பெரம்பூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 36வார்டு மற்றும் 35 வார்டு சார்பாக கொடியேற்றும் விழா நடைபெற்றது அதன் தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது