கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

12

நாம் தமிழர் கட்சி கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா பெரியபுலியூர் ஊராட்சியில் நடைபெற்றது.