கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி-உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

13

நாம் தமிழர் கட்சி கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தகவல்  தொழில்நுட்ப பாசறை சார்பாக 03-10-2020, சனிக்கிழமை அன்று  உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா திருகண்டலம் ஊராட்சியில் நடைபெற்றது.