குமரன் ஐயா நினைவு கொடி கம்பம் நடும் நிகழ்வு

321

ஐயா. குமரன் அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது நினைவாக கொடி கம்பம் நட்டு கொடி ஏற்றப்பட்டது.