கீ.வை.குப்பம் – பனைவிதை நடும் நிகழ்வு

25

மதியம் 2.30 மணி அளவில்
கீ வ குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதி காவனூர் ஏரி கரையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சுற்று சூழல் பாசறை சார்பில் பனை விதை விதைக்கும் நிகழ்வு நடைெற்றது.