கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

51

*உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை* முன்னிட்டு கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற தொகுதி *தியாகதுருகம்* நகரத்தில் 02.10.2020 அன்று துவங்கி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது