கல்லிடைக்குறிச்சி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

44

அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி கல்லிடைக்குறிச்சி நகரத்தில்
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது..