ஒட்டன்சத்திரம் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

16

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.