ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

72

திண்டுக்கல் மண்டலம் ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட இரண்டு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது…