ஐயா, சாகுல் அமீது – ஐயா, இரா. பத்மநாபன்-பவானி சட்டமன்ற தொகுதி

34

ஐயா, சாகுல் அமீது மற்றும் “ஆன்றோர் அவையத்தின் தலைவர்” ஐயா இரா. பத்மநாபன் அவர்களுக்கு நினைவேந்தல் கூட்டம் பவானி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வள்ளுவன் குடில் நடைபெற்றது.