இராமேஸ்வரம் – பெருந்தலைவர் காமராஜர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

32

இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.