இராணிப்பேட்டை தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு

18

இராணிப்பேட்டை தொகுதி – சிப்காட் பகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.