ஆவடி – பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

16

பெருந்தலைவர் காமராசர் நினைவு தினம் முன்னிட்டு 45ம் ஆண்டு நினேவந்தலை முன்னிட்டு ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆவடி திருவேற்காடு நகராட்சி முழுவதும் ஆறுதாள் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது.