ஆவடி – சுவரொட்டி ஒட்டும் நிகழ்வு.

18

பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதி முழுவதும் சுவரொட்டி ஒட்டப்பட்டது.