அம்பாசமுத்திரம் – நான்காம் கட்ட உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

84

அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி கல்லிடைக்குறிச்சி நகரத்தில்
(25/10/2020 /) அன்று ஞாயிற்று கிழமை நான்காம் கட்ட உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது.