3000 பனை விதை திருவிழா – குளித்தலை

40

குளித்தலை ஒன்றியம் இரணியமங்கலம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 3000 பனை விதை விதைக்கும் திருவிழா நடைபெற்றது.