வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி நினைவு நாள் நிகழ்வு – அண்ணா நகர் தொகுதி

2

வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி நினைவு நாளில் அண்ணா நகர் தொகுதி (28.09.2020) மகளிர் பாசறை சார்பாக கபசூர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது ஜெய் நகர் முதல் பிரதான சாலை, 105வது வட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது.