மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி

37

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சார்பில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.