மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – கொளத்தூர் தொகுதி

16

13/09/2020 அன்று  கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் தொகுதி தலைமையகமான முத்துக்குமார் குடிலில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.