மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் – விளாத்திகுளம் தொகுதி

9

05/09/2020 அன்று விளாத்திகுளம் தொகுதி அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நாம் தமிழர் கட்சி விளாத்திகுளம் தொகுதி சார்பாக நடைபெற்றது இதில் கிளைகளை புதிதாக உருவாக்கி கட்டமைப்பு பலப்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது.