புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – கீச்சலம்

13

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதி, பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், கீச்சலம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது