புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – திருத்தணி

8

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதி, இரா.கி.பேட்டை ஒன்றியம், தாமனேரி கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது