புகழ் வணக்க நிகழ்வு – மேட்டூர்

6

மேட்டூர் பேருந்து நிலையத்தில் இன்று தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

இப்படிக்கு
சித்தார்த்தனன்
95142 96173
95143 96173
ntkmettur@gmail.com
தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி.